artykuł nr 1

Jednostka pomocnicza Osiedle "Wronia"

JEDNOSTKA POMOCNICZA OSIEDLE „WRONIA” UTWORZONA ZOSTAŁA UCHWAŁĄ NR VI/79/2003 Z DNIA 26 MARCA 2003 ROKU

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Wronia" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: ul. Żeromskiego (południowa strona) od ronda Żołnierzy Wyklętych, ul. Próchnika (wschodnia strona) od ul. Żeromskiego do ul. Ciepłej, ul. Ciepła (południowa strona) do torów kolejowych, tory kolejowe, ul. Orla (południowa strona) od torów kolejowych do granic miasta,
 - od południa: ul. Moryca od ul. Przemysłowej do torów kolejowych, ul. Graniczna (północna strona) od torów kolejowych do granic miasta,
- od wschodu: ul. Żwirki (zachodnia strona) od ul. Roosevelta, ul. Lotnicza (północna strona), ul. Przemysłowa od ul. Roosevelta do ul. Lotniczej (obie strony), ul. Przemysłowa (wschodnia strona) od ul. Lotniczej do granic miasta,
-  od zachodu: granice miasta na wysokości ul. Orlej do ul. Granicznej.

W dniu 28 stycznia 2019 r. wybrano  Radę Osiedla "Wronia" w następującym składzie:
1. Bańska Anna    
2. Haładaj  Barbara    
3. Karolczyk Teresa           
4. Kosińska Krystyna
5. Krawczyk Marek–Przewodniczący Rady Osiedla  
6. Królikiewicz Zbigniew  
7. Kubiak Zdzisław – Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla  
8. Łabuziński Jacek  
9. Matyjaszczyk Stanisław  
10. Miazek Szymon – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
11. Okońska Ewa – Przewodnicząca Zarządu Osiedla
12. Robert Barbara   
13. Stangiewicz Wiesława – Skarbnik Zarządu Osiedla
14. Wawrzyńczak Adam 
15. Zawadka Mariusz - Sekretarz Zarządu Osiedla