artykuł nr 1

Petycja nr 5/2019

Data wpływu petycji: 21.08.2019 r.
Przedmiot petycji: Wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 
Dane podmiotu wnoszącego petycję*: Konrad Cezary Łakomy
Przewidywany termin oraz sposób załatwienia sprawy: 21.11.2019 r.
Informacje dotyczące przebiegu rozpatrywania petycji:
Opinie zasięgnięte w przedmiocie petycji:
Wezwanie/ Ogłoszenia
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

* w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego