artykuł nr 1

VII Sesja Rady Miasta - 25 marca 2015 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VII/91/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wronia"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/93/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Południe"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/88/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Krakowskie Przedmieście-Sulejowska"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała VII/95/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Słowackiego-Północ"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchawła Nr VII/94/15 w sprawie uchawlenia Statutu Osiedla "Belzacka"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/92/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Armii Krajowej"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/90/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Piastowskie"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/89/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla"Starówka"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/87/15 w sprawie uchawlenia Statutu Osiedla "Wyzwolenia"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/86/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Wierzeje"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR VII/85/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Leśna"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/84/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Przyszłość"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/83/15 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla "Łódzka-Wysoka-Sadowa"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/82/15 w sprawie wyrażenia zgody dla wzniesienia w Piotrkowie Trybunalskim pomnika poświęconego Wincentemu Witosowi160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchawała Nr VII/81/15 w sprawie zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim1,000 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/80/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/79/15 w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"173 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr /78/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/77/15 w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul . A. Asnyka179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/76/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy części nieruchomośći, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 63204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/75/15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 27, oznaczonej numerem działki 101/4191 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/74/15 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu "Budżet Obywatelski 2016 w Piotrkowie Trybunalskim"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchawła Nr VII/73/15 w sprawie wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski aportu w formie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.zo.o w Piotrkowie Trybunalskim198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/72/15 w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/71/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer