artykuł nr 1

Projekt uchwały skierowanej pod obrady XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta