artykuł nr 1

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 10 grudnia 2009 r.