artykuł nr 1

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta - 30 października 2009 r.

Załączniki:
Uchwała nr XLIII/754/09 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXIV/586/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: "Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj - infrastruktura osiedla Jeziorna II - wodociąg"96 KB
Uchwała nr XLIII/753/09 w/s uchylenia Uchwały Nr XXXIV/587/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w ramach "Programu termomodernizacja budynków"95 KB
Uchwała nr XLIII/752/09 w/s uchylenia Uchwały nr XXXIV/584/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki do kwoty 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Małopolskiej i Kujawskiej w ramach porozumienia gmin"94 KB
Załącznik nr 12 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Plan wydatków jednostek pomocniczych95 KB
Załącznik nr 11B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów48 KB
Załącznik nr 11A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów36 KB
Załącznik nr 10B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych39 KB
Załącznik nr 10A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych41 KB
Załącznik nr 9B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli44 KB
Załącznik nr 9A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli33 KB
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury92 KB
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Prognoza spłaty długów w latach 2010-201789 KB
Załącznik nr 6.1 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Prognoza długu miasta na 2009 rok93 KB
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Prognoza długu miasta na 2009 rok94 KB
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z z budzetu Unii Europejskiej138 KB
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Projekt - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-201159 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje86 KB
Załącznik nr 2B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie wydatków68 KB
Załącznik nr 2A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie wydatków94 KB
Załącznik nr 1B do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dochodów66 KB
Załącznik nr 1A do Uchwały nr XLIII/751/09 - Zmiany w planie dochodów50 KB
Uchwała nr XLIII/751/09 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2009112 KB