artykuł nr 1

Europejski Fundusz Społeczny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Europejski Fundusz Społeczny

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

 

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w związku z realizacją programu „Zostań Poliglotą – kompleksowe kursy językowe dla pracujących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa ogłasza nabór kandydatów na bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach zaawansowania wzbogacone o zajęcia z obsługi Internetu oraz autoprezentacji. Projekt dotyczy osób pracujących i na stałe zamieszkujących województwo łódzkie.

 

Nabór zostanie przeprowadzony w budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim, w następujących terminach:

-         10 grudnia 2005 r. (sobota) w godzinach od 8.oo do 16.00,

-         12 grudnia 2005 r. (poniedziałek) w godzinach od 14.00 do 17.00,

-         13 grudnia 2005 r. (wtorek) w godzinach od 14.00 do 17.00.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejsze wypełnianie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, który dostępny jest na stronie internetowej www.piotrkow.pl oraz w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Rudowskiego 10 oraz ulicy Szkolnej 28. Na rekrutację prosimy o zabranie kompletnie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz materiałów do pisania.

 

Bliższe informacje na temat rekrutacji można uzyskać:

 

pod numerem telefonu 0 44 732 18 86

E-mail: poliglota@piotrkow.pl

Internet: www.piotrkow.pl