artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego

informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach:

·          Garbarskiej 31 m.74

·          ks.P. Ściegiennego 9 m.3

·          ks.P. Ściegiennego 9 m.9

·          Wroniej 43 m.15

·          Działkowej 8 m.8

·          Mieszka I-go 4 m.22

·          Słowackiego 131 m.9

·          Łódzkiej 43 m.9

·          Łódzkiej 41 m.45

·          Sulejowskiej 25 m. 4

·          Sulejowskiej 29A m.15

 

 Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali przysługuje najemcom zajmującym te lokale na podstawie decyzji o przydziale, a najem nawiązany został na czas nieokreślony.

 Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 w Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 62 a, tel. 732 – 18 – 53.