artykuł nr 1

Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 67