artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Informuję, iż od dnia 01 marca 2022 roku następuje wznowienie osobistych wizyt osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie poprzez osobisty kontakt z prawnikami bądź za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail).

Skorzystanie z darmowego poradnictwa możliwe jest po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 44 732-77-81. Po uzyskaniu nieodpłatnej porady istnieje możliwość przekazania o niej opinii pod wskazanym powyżej numerem telefonu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: darmowapomocprawna@piotrkow.pl lub listownie, bezpośrednio do Referatu Spraw Społecznych, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski.

 

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym