artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Sieradzkiej 8

Załączniki:
Ogłoszenie236 KB