artykuł nr 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Tryb. informuje, iż z dn. 18 maja 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie nr 1/HPAI/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Tryb. w sprawie zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych oraz Rozporządzenie nr 2/HPAI/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Tryb. w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu piotrkowskiego oraz wprowadzenia zasad bioasekuracji w związku lotami treningowymi i konkursowymi gołębi.