artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu Ś/C od ulicy Podole do ulicy Świerczowskiej (działki nr ewid.: 8, 552 obręb 37) w Piotrkowie Trybunalskim