artykuł nr 1

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o.