artykuł nr 1

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w ulicach Marynarskiej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja118 KB