artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: uruchomienie punktu skupu zbieranych odpadów metali żelaznych i nieżelaznych, przewidzianego do realizacji na terenie działek o nr ewid. 158/2 oraz 158/9 obręb 32 przy ul. Roosevelta 27 A w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 580 KB