artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie nowego odcinka sieci ciepłowniczej wraz z sięgaczami przyłączy ciepłowniczych i przyłącza w rejonie ulicy Wiślanej w Piotrkowie Trybunalskim