artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Michałowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.