artykuł nr 1

Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi oznaczonej ewidencyjnie, jako działka numer 151 obręb P-41, poprzez udzielenie Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. w Łodzi zezwolenia na budowę kanału sanitarnego o przekroju d=0,20 m