artykuł nr 1

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka sieci wodociągowej PVC 0 160 w ulicy Glinianej