artykuł nr 1

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09.06.2016 r. wpłynął wniosek dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka sieci wodociągowej PVC 0 160 w ul. Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja226 KB