artykuł nr 1

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia wraz z przebudową linii energetycznej nn i sn w rejonie ul. 18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja401 KB