artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu Decyzji Nr 105/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_c sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce nr 30/2 w obrębie Longinówka,gmina Rozprza oraz na działce 1/6, obręb 40 miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, Województwo Łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie359 KB