artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 2/12 z 3.01.2012 r udzielającej Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie517 KB