artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn."Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489 LOD C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach : nr 30/2 - obręb 12 Longinówka gmina Rozprza i 1/4 - obręb 40 Piotrków Trybunalski M - zmieniona przez inwestora na 1/6, zgodnie z aktualną ewidencją gruntów i budynków - powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Załączniki:
Obwieszczenie195 KB