artykuł nr 1

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Bełchatów" z wyłączeniem węzła "Bełchatów" do węzła "Kamieńsk" wraz z węzłem od km 351+800 do do km 376+000 - odcinek B.

Załączniki:
Obwieszczenie390 KB