artykuł nr 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Załączniki:
OgłoszenieMB