artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy i przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia w rejonie ulicy Wojska Polskiego-na odcinku od ul. Kostromskiej do granic miasta