artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji zgazowania tlenu na terenie nieruchomości położonej przy ul. Romana Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim (działka nr ewid. 15/33 obręb 31)