artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s zakończenia kompletowania dokumentów dot. budowy i przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do granic miasta.