artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów dot. przebudowy ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Sienkiewicza wraz z budowa wodociągu