artykuł nr 1

Wykaz miejsc na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

WYKAZ
 
miejsc na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych .
 
 
-   ul. Słowackiego – odcinek od ul. Sienkiewicza do Klasztoru Bernardynów
-   ul. Słowackiego - okolice Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego
-   ul. POW – okolice Wieży ciśnień
-   ul. Wojska Polskiego – ul. Przeskok
-   ul. Narutowicza – wiadukt i okolice
-   Aleje 3-go Maja / Aleje Kopernika
-   ul. Wyzwolenia – okolice przystanku MZK
-   ul. Sienkiewicza – okolice Sezamu i Hali Targowej
-   ul. Próchnika / Pasaż  Rudowskiego
-   ul. Wojska Polskiego – okolice wiaduktu
 
 
Przedmiotowe tablice nie mogą być trwale związane z gruntem.
 
Po zakończeniu kampanii wyborczej należy tablice usunąć i uporządkować wykorzystany w tym celu teren.