artykuł nr 1

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego