artykuł nr 1

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach:
 •   Łódzkiej 29 m. 17,
 •   Wysokiej 14 m. 54,
 •   Wysokiej 14 m. 67,
 •   Mieszka I-go 8 m. 3,
 •   Krasickiego 1 m. 12,
 •   Krasickiego 2 m. 33,
 •   Szmidta 15 m. 40,
 •   Szmidta 15 m. 79,
 •   Garbarskiej 31 m. 35,
 •   Krasickiego 7 m. 49,
 •   Krasickiego 8 m. 1,
 •   Krasickiego 9 m. 31,
 •   Belzackiej 102 m. 1.
Ww. lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz osób, które są najemcami tych lokali, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 w Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 60, tel. (0-44) 732 – 18 – 53.