artykuł nr 6

Informacja

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2021 r.
artykuł nr 7

Informacja

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów przeprowadzonych w dniu 23 lipca 2021 roku
artykuł nr 8

Informacja

Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2021 r.
artykuł nr 9

Informacja

Informacja o wynikach pierwszego ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 14 maja 2021 r.
artykuł nr 10

Informacja

Informacja o wynikach ustnych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 14 maja 2021 r.