artykuł nr 46

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 47

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Działkowej 20 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 48

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym przy ul. Belzackiej 102 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 49

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 25 w budynku położonym przy ul. Belzackiej 102 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 50

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 12 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze