artykuł nr 31

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 10 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 32

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. ks. P. Skargi 10A w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 33

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy Al. 3-go Maja 5 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 34

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 14 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 35

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku położonym przy ul. Doroszewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze