artykuł nr 21

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sowiej
artykuł nr 22

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Litewskiej 19 - ul. Krzywej 2
artykuł nr 23

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej/Gospodarczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - obręb 32 jako działka numer: 275/18
artykuł nr 24

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej/Gospodarczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - obręb 32 jako działka numer: 275/17
artykuł nr 25

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej/Gospodarczej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - obręb 32 jako działka numer: 275/7
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze