artykuł nr 66

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 29 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 35 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
artykuł nr 67

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 35 w budynku położonym przy ul. B. Chrobrego 1 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
artykuł nr 68

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej
artykuł nr 69

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83 przeznaczonej do zamiany z osobami fizycznymi
artykuł nr 70

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Przemysłowej 34c
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze