artykuł nr 56

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym przy ul. ks. P. Skargi 9 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 57

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 35 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 58

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. ks. P. Ściegiennego 13 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 59

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Doroszewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
artykuł nr 60

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku położonym przy ul. ks. P. Ściegiennego 13 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze