artykuł nr 51

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 42 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 42 w budynku położonym przy ul. Działkowej 8 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 52

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Wroniej 43 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 53

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Dzielnej 11 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 54

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym przy ul. ks. P. Ściegiennego 13 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
artykuł nr 55

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym przy ul. Wroniej 47 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze