artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Granicznej 138a
artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego
artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 1 Maja 21b przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej...

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
artykuł nr 5

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku...

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku położonym przy ul. Mickiewicza 25 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu
Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze