artykuł nr 21

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

artykuł nr 22

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

artykuł nr 23

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bursztynowej 37

artykuł nr 24

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.

artykuł nr 25

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11, ul. Rolniczej 75 i ul. Rolniczej 73a, przeznaczonych do wniesienia aportem do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim jako wkładu niepieniężnego w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym.