artykuł nr 6

Informacja o wyniku ustnego publicznego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. Zawodzie

artykuł nr 7

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 28 czerwca 2019 r. dot. nieruchomości przy ul. ul. Zamkowej 16-ul. Leona Pereca 5 i ul. Wojska Polskiego 21

artykuł nr 8

Informacja o wynikach pisemnych przetargów nieograniczonych w dniu 28 czerwca 2019 r. na wydzierżawienie nieruchomości położonych w granicach PSAG przy ul. Sulejowskiej 132A i ul. Dalekiej

artykuł nr 9

Informacja o wynikach ustnych, publicznych przetargów nieograniczonych, przeprowadzonych w dniu 31 maja 2019 r.

artykuł nr 10

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2019 r.