artykuł nr 1

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jeziornej 60

artykuł nr 2

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej

artykuł nr 3

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej 23 i ul. Żółtej 24

artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 21

artykuł nr 5

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Metalowców - kompleks nr II i kompleks nr III

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze