artykuł nr 1

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 14 grudnia 2018 r.

artykuł nr 2

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów przeprowadzonych w dniu 30 listopada 2018 r.

artykuł nr 3

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2018 r.

artykuł nr 4

Informacja o wynikach pisemnego publicznego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dalekiej, znajdującej się w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

artykuł nr 5

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 21 września 2018 r.