artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 11

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Alei 3 Maja 23

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 64

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Roosevelta 20

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Bugajskiej 17 - Wyzwolenia 3

Załączniki:
Ogłoszenie MB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016