artykuł nr 6

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 60a

artykuł nr 7

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Wojska Polskiego 37

artykuł nr 8

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 29 lat nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 20

artykuł nr 9

Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego, położonej w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego 264.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 29 lat nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 25