artykuł nr 1

Informacja o wynikach pisemnych publicznych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie, na okres 10 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych znajdujących się w Piotrkowie Trybunalskim w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

artykuł nr 2

Informacja o wyniku ustnego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 2 grudnia 2016 r.

artykuł nr 3

Informacja o wyniku ustnego publicznego przetargu przeprowadzonego w dniu 2 grudnia 2016 r.

artykuł nr 4

Informacja o wynikach ustnych publicznych przetargów nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 28 października 2016 r.

artykuł nr 5

Informacja o wynikach III ustnego publicznego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 30 września 2016 r.