artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Słowackiego 1

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 11

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Bugajskiej 17-Wyzwolenia 3

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Słowackiego 41

Załączniki:
Ogłoszenie MB
Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016